Kursy Zaloguj się

Kategorie kursów

Praktyczna Nauka Zawodu 
  Zajęcia praktyczne III TR - mechanizacja rolnictwa 2009/10 Streszczenie
  Arkusze egzaminacyjne - etap pisemny - zawód technik rolnik Kurs wymaga klucza dostępu do kursuStreszczenie
  Arkusze egzaminacyjne - etap pisemny - zawód mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych Streszczenie
  Arkusze egzaminacyjne - etap pisemny - zawód technik technologii żywno¶ci Streszczenie
  Arkusze egzaminacyjne - etap pisemny - zawód technik żywienia i gospodarstwa domowego Kurs wymaga klucza dostępu do kursuStreszczenie
  Bednarczyk Marek Streszczenie
  Bierzyńska Janina Streszczenie
  Dziedzic Jolanta Streszczenie
  Hyczko Leszek Streszczenie
  Kalendarz roku szkolnego 2009/2010 W tym kursie mog± uczestniczyć również użytkownicy zalogowani jako go¶cieKurs wymaga klucza dostępu do kursuStreszczenie
  ¦piewak Kazimierz Streszczenie
  Kurgan Jan Streszczenie
  Niedbała Wiesława Streszczenie
  Ryba Zbigniew Streszczenie
  Salamon Krzysztof Streszczenie
  Słomba Bożena Streszczenie
  Tylutki Grzegorz Streszczenie
  Wilaszek Robert Streszczenie
Technologia Informacyjna 
  Obiekty EKOmuzealne Streszczenie
  Ćwiczenia z Forum Streszczenie
  Zapach deszczu W tym kursie mog± uczestniczyć również użytkownicy zalogowani jako go¶cieStreszczenie
  "¦więto zmarłych w tradycji mojej rodziny" Streszczenie
  edytor równań Streszczenie
  arkusz ocen z TI klas I - rok szkolny 2005/06 Kurs wymaga klucza dostępu do kursuStreszczenie
  Power Point W tym kursie mog± uczestniczyć również użytkownicy zalogowani jako go¶cieStreszczenie
  Zielnik elektroniczny Streszczenie
  Lekcje z technologii informacyjnej W tym kursie mog± uczestniczyć również użytkownicy zalogowani jako go¶cieStreszczenie
  Kontrakt dotycz±cy systemu oceniania W tym kursie mog± uczestniczyć również użytkownicy zalogowani jako go¶cieStreszczenie
  Krzyże i kapliczki przydrożne Kurs wymaga klucza dostępu do kursuStreszczenie
  Jak wykonać kalendarz ¶cienny W tym kursie mog± uczestniczyć również użytkownicy zalogowani jako go¶cieStreszczenie
Koła zainteresowań 
  kurs uczniów uczestnicz±cych w SKFF W tym kursie mog± uczestniczyć również użytkownicy zalogowani jako go¶cieKurs wymaga klucza dostępu do kursuStreszczenie
  Szkolne koło fotograficzno-filmowe Streszczenie
Wychowanie 
  Ankiety Streszczenie
  Godziny wychowawcze klas W tym kursie mog± uczestniczyć również użytkownicy zalogowani jako go¶cieStreszczenie
  Klasa I M W tym kursie mog± uczestniczyć również użytkownicy zalogowani jako go¶cieStreszczenie
Zajęcia praktyczne 
  Komisja przedmiotów zawodowych 2007-08 W tym kursie mog± uczestniczyć również użytkownicy zalogowani jako go¶cieKurs wymaga klucza dostępu do kursuStreszczenie
  Kurs operatorów wózków jezdniowych W tym kursie mog± uczestniczyć również użytkownicy zalogowani jako go¶cieKurs wymaga klucza dostępu do kursuStreszczenie
  Spawalnia - II M W tym kursie mog± uczestniczyć również użytkownicy zalogowani jako go¶cieKurs wymaga klucza dostępu do kursuStreszczenie
  Adam Strzelczyk - "maszyny rolnicze" - zajęcia praktyczne W tym kursie mog± uczestniczyć również użytkownicy zalogowani jako go¶cieKurs wymaga klucza dostępu do kursuStreszczenie
  Urz±dzanie i wyposażanie zakładów gastronomicznych Streszczenie
Informacje dla rodziców 
  Klasa II MR - oceny, zachowanie i frekwencja - 2005/2006 W tym kursie mog± uczestniczyć również użytkownicy zalogowani jako go¶cieKurs wymaga klucza dostępu do kursuStreszczenie
  Klasa I TŻiGD - informacje o postępach uczniów i frekwencji Streszczenie
  Klasa I MR - oceny, zachowanie i frekwencja - 2004/2005 W tym kursie mog± uczestniczyć również użytkownicy zalogowani jako go¶cieKurs wymaga klucza dostępu do kursuStreszczenie
Egzaminy zawodowe - zewnętrzne 
  Egzaminy potwierdzaj±ce kwalifikacje zawodowe W tym kursie mog± uczestniczyć również użytkownicy zalogowani jako go¶cieStreszczenie
Żywienie człowieka 
  Czy jeste¶ dobrym kucharzem? W tym kursie mog± uczestniczyć również użytkownicy zalogowani jako go¶cieKurs wymaga klucza dostępu do kursuStreszczenie
Sport 
  na sportowo W tym kursie mog± uczestniczyć również użytkownicy zalogowani jako go¶cieStreszczenie
dokumentacja wycieczek 
  akty-prawne W tym kursie mog± uczestniczyć również użytkownicy zalogowani jako go¶cieStreszczenie
dokumenty ZSRCKU 
  Dokumenty Zespołu Szkół RCKU W tym kursie mog± uczestniczyć również użytkownicy zalogowani jako go¶cieStreszczenie
Informacje dla uczniów 
  Przedmiotowe Systemy Oceniania W tym kursie mog± uczestniczyć również użytkownicy zalogowani jako go¶cieStreszczenie
Różne - pozostałe 
  Matematyka Streszczenie

Nauczyciele - informacje 

System MOODLE 
  Obsługa platformy MOODLE W tym kursie mog± uczestniczyć również użytkownicy zalogowani jako go¶cieStreszczenie

Rolnictwo 
  Quiz z rolnictwa W tym kursie mog± uczestniczyć również użytkownicy zalogowani jako go¶cieStreszczenie

Chemia 
  chemia W tym kursie mog± uczestniczyć również użytkownicy zalogowani jako go¶cieStreszczenie

TZiGD - egzamin zawodowy 
Ćwiczenia dla kursantów 
  Komunikatory internetowe Streszczenie
Matematyka 
Dokumenty szkolne 
  Podstawy programowe W tym kursie mog± uczestniczyć również użytkownicy zalogowani jako go¶cieStreszczenie
  Statut W tym kursie mog± uczestniczyć również użytkownicy zalogowani jako go¶cieKurs wymaga klucza dostępu do kursuStreszczenie
Język niemiecki 
  Materiały do matury W tym kursie mog± uczestniczyć również użytkownicy zalogowani jako go¶cieKurs wymaga klucza dostępu do kursuStreszczenieNie jeste¶ zalogowany(a) (Zaloguj się)